PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym www.hurt.madzi.pl jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej podczas procedury zamawiania towarów. Formularz wypełniony nieprawidłowo, lub niekompletnie – nie będzie brany pod uwagę przy realizacji zakupów. Zamawiający składając zamówienie, zgadza się na warunki regulaminu korzystania i zamawiania produktów Sklepie Internetowym www.hurt.madzi.pl

2. Dane podawane w formularzu rejestracyjnym powinny zawierać prawdziwe i rzetelne informacje. 

3. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę po uprzednim dokonaniu Rejestracji.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, w bardzo szczególnych wypadkach realizacja może się wydłużyć do 14 dni roboczych.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

8. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

9. Towar oferowany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

10. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
    a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata),
    b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),

11. Koszty dostawy zamówień na terenie Polski wynoszą odpowiednio:
  

  • Kurier GLS - przedpłata 26 zł
  • Kurier GLS - płatność za pobraniem (przy odbiorze) - 32 zł
  • Odbiór osobisty - 0 zł 

12. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym. 

13. Zamówienia opłacane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ulegają anulowaniu po okresie 4 dni roboczych w momencie braku odnotowania płatności odpowiednio na rachunku bankowym. Termin 4 dni roboczych liczony jest od zawarcia umowy sprzedaży do dnia zaksięgowania wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym.

14. Do każdej przesyłki Sklep Internetowy dołącza dowód zakupu – paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem VAT, prosimy o wcześniejsze przesłanie e-mailem danych koniecznych do wystawienia Faktury VAT.

15. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
    1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
    2. niekompletności przesyłki,
    3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
    Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.